سایت معجزه حفظ قرآن کریم :
سایت ویژه آموزش حفظ قرآن کریم با عنوان "معجزه حفظ قرآن کریم" از بهمن ماه سال ۹۳ با هدف بسط و گسترش حفظ و تلاوت قرآن کریم آغاز به کار کرده است. با حمد و سپاس خداوند منان و توکل بر قدرت بی همتایش قدم در راه آموزش و کمک به حفظ قرآن ، این سرمایه جاویدان گذاشته ایم. باشد که توشه ای برای آخرت و چراغی برای راه دنیا باشد.